Curs adreçat als alumnes de 1r d'ESO  per impartir el continguts d'informàtica de l'assignatura de tecnologia.